Seminarier/Utbildningsdagar

Webbinarier 

Nätverket De Glömda Barnen bjuder in till två webbinarier, 18 maj och 12 juni. 

Webbinarierna riktar sig till dig som önskar mer kunskap om barn och unga i familjer med beroendeproblematik. 

18 MAJ, 10.00-11.30
Det funkar-Junis rapporten 2020 – Om kommunernas stöd till barn som
växer upp i familjer med beroendeproblematik.
Varje år undersöker Junis vilket stöd kommunerna ger barn i familjer med beroendeproblematik. Resultatet sammanställs, analyseras och
publiceras i en rapport. Hur ser det ut i Västra Götaland, hur många barn har fått stöd i vårt län?
Medverkande: Mona Örjes, JUNIS förbundsordförande

12 JUNI, 10.00-12.00
Samtal med barn och unga om svåra saker.
Att samtala med barn och ungdomar om viktiga och svåra saker i livet.Petter ger konkreta verktyg och delar med sig av sin stora erfarenhet av goda samtal från arbete inom bland annat BRIS och familjebehandling.

Medverkande: Petter Iwarsson, leg psykoterapeut, socialpedagog, författare mm.

 Anmälan klicka här>>> Webbinarier 2020 

Varmt välkommen!


Nätverket De Glömda barnen Västra Götaland arbetar kontinuerligt med att erbjuda intressanta och kompetenshöjande seminarier för specifika målgrupper. Längre ner på denna sida finns information om genomförda seminarier.

Just nu planerar vi vårens utbildningsinsatser, har du tips på intressanta föreläsare eller frågor vi bör lyfta hör gärna av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här>>>


Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för
mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår i hela världen under vecka 7 (12-16 februari 2018).
Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 2018 års kampanj lyfter fram vikten av samlade krafter inom skolans värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.

Den 15 februari genomfördes en seminariedag med förskolans personal som målgrupp.
Seminariedagen var en del av kampanjen där vi önskade lyfta på vilket sätt vi som vuxna kan samverka för att hjälpa och stötta barn i utsatta situationer.

100 personer deltog på seminariedagen där vi bjöd på följande program:

Micke Gunnarson – Barnatro
Inom lärande och utbildning har Micke jobbat på förskola, kulturskola och startat
en gymnasieutbildning. I skolans värld idag är han en av Sveriges mest
efterfrågade föreläsare – bland både lärare och elever. Han har skrivit böcker,
drivit många projekt, allt för att genomföra visionen för Barnatro; att sprida så
mycket kärlek vi kan, till så många som möjligt under vår korta tid här på jorden

Petter Iwarsson – BRIS
Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning,
familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris
stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris samt som skolkurator.
Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar,
Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.


 

webb bild för hemsidan

Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 7
(13-19 februari 2017).

Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 2017 års kampanj lyfter vikten av samlade krafter inom skolans värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.

Förskolan är en verksamhet där pedagogerna i hög utsträckning har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Därför är förskolans personal målgrupp för 2017 års uppmärksamhetsvecka. Förskolan spelar roll!

I samband med uppmärksamhetsveckan genomförde Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland  frukostsseminarier på temat Förskolan är livviktig för barn som anhöriga!

Under frukostseminarierna belyste vi hur förskolan kan upptäcka och stötta barn som växer upp i familj med missbruksproblematik samt hur frågan kan lyftas bland förskolepersonal för att på bästa sätt möta barnens behov. Frukostseminarierna anordnades på tre orter i Västra Götaland:Trollhättan, Skövde och Göteborg.


webb-maskros-3

Den 10 november genonfördes en fortbildningsdag för stödgruppsledare  inom Västra Götaland. Dagen bjöd på intressanta föreläsningar, program för dagen hittar du nedan.

PROGRAM
08.30  FIKA OCH REGISTRERING
09.00  VÄLKOMNA
09.30  BARNDOM OCH FÖRÄLDRARSKAP I MISSBRUKETS SKUGGA
ELISABET NÄSMAN, PROFESSOR I SOCIOLOGI UPPSALA UNIVERSITET
10.30   FRUKTPAUS
11.00   BARNDOM OCH FÖRÄLDRARSKAP I MISSBRUKETS SKUGGA, FORTSÄTTNING
12.00   LUNCH
13.00   SAMTAL MED BARN OCH UNGDOMAR OM VIKTIGA SAKER I LIVET
PETTER IWARSSON SOCIALPEDAGOG MED VIDAREUTBILDNING INOM HANDLEDNING,
               FAMILJEBEHANDLING, BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI, BRIS
14.00   FIKA
14.30   SAMTAL MED BARN OCH UNGDOMAR OM VIKTIGA SAKER I LIVET, FORTSÄTTNING
15.30   VISNING AV KORTA FILMER SOM KAN ANVÄNDAS FÖR MÅLGRUPPEN BARN OCH UNGA
16.00   AVSLUTNING
MODERATOR FÖR DAGEN EMMA EKBLOM, NBV VÄST


webbannons spela roll_1Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 6 (8-14 februari 2016). Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 2016 års kampanj lyfter vikten av samlade krafter inom skolans värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.

Elevhälsan tillsammans med all resurspersonal på skolan är viktiga resurser och därför vill vi sprida kunskap om barns situation samt bra metoder för samverkan och kraftsamling.

Elevhälsan+Resurspersonal= Spelar roll! Seminariedagen är en del av kampanjen och önskar lyfta på vilket sätt vi som vuxna kan samverka för att stötta barnen. Seminariedagen genomfördes den 9 februari.

Dagen bjöd på intressanta föreläsningar med konkreta tips på hur man kan uppmärksamma och stötta barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik,

För att ta del av programmet för dagen klicka här >>>Elevhälsa+Resurspersonal=Spela roll April i Anhörig-Sverige

april i anhörig sverigeLitteraturhistorien igenom super män grandiost. Missbrukaren står i fokus.
Kvinnorna gestaltas som medberoende alkoholistfruar oavsett klasstillhörighet. Men nu träder alkoholistbarn och andra anhöriga fram på den litterära arenan och vittnar om en totalt oglamourös tillvaro. Vi som levt med tillitsbrist, förnekelse, rädsla, gränslöshet, otrygghet, kaos, våld, saknad, sorg och skam.

Susanna Alakosi besökte Göteborg den 19 maj för att presentera sin nya bok April i Anhörig Sverige och lyfta frågan om familjer med missbruksproblematik. Dagen arrangerades av Länsstyrelsen Västra Götalands län och Nätverket De glömda barnen Göteborg.

Målgrupp
Målgrupp för seminariet var förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner i kommuner, hälso- och sjukvård, regionala myndigheter och idéburna organisationer i Västra Götaland. Även anhöriga var välkomna på seminariet.

 

 

 

 


 

 

Spela roll! Barnen i centrum
Du spelar roll webbannons

En lyckad seminarieförmiddag med barnen i fokus!

Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 7 (9-15 februari). Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Skolsköterskor och kuratorer har högt förtroende hos de unga när det gäller att få råd och stöd kring dessa frågor. Därför har vi valt Elevhälsan som målgrupp för 2015 års kampanjvecka. Den 11 februari 2015 genomförde nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland ett halvdagsseminarium på temat Barnen i centrum, Elevhälsan spelar roll!

Dagen bjöd på intressanta föreläsningar med konkreta tips på hur man kan uppmärksamma och stötta barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik, De 140 personer som deltog under dagen fick också ta del av Olivia Tryggs gripande och starka livsberättelse som resulterat i att hon idag arbetar för att andra barn i liknande situationer ska få hjälp och stöd via Trygga Barnen.

Nedan kan du se hur programmet för dagen såg ut.

Program:

08.30 Registrering och fika

09.15 Välkomna och Inledning
Representant från Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen

09.30 Att arbeta med barn och unga i utsatta situationer
Presentation från en lokal verksamhet i göteborg

10.20 Fruktstund

10.40 #Kämpaförvarendaunge
Per-Ivar Östmann, stödgruppsledare Pelikanen Stenungsund

11.20 Att växa upp i en familj med missbruksproblematik
Olivia Trygg, Trygga barnen

12.20 Sammanfattning och Avslutning

Moderator: Robert Kaskas

Anmälan är bindande men ej personlig. Vid förhinder går det bra att någon annan deltar i ditt ställe. För icke avbokad plats debiteras 300 kronor. För mer information kontakta: Disa Jagurdzija, 0733- 42 78 69 eller disa@lansnykterhetsforbundet.nu
Dagen är kostnadsfri men med begränsat antal plaser, vi vill ha din anmälan senast den 5 februari.

 

 

Fortbildningsdag för stödgruppsledare i
Västra Götaland

Nätverket De Glömda Barnen bjuder in till en fortbildningsdag för dig som är stödgruppsledare och verkar i Västra Götaland. Dagen bjuder på forskning om barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik samt hur vi kan stärka barns motståndskraft. Vi för en dialog med Peter Larm från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning om en potentiell forskningsstudie i Västra Götaland. Under eftermiddagen bjuder vi på en intressant föreläsning från Maskrosbarn i Göteborg.

Datum: 5 mars
Tid: 09.00-15.30
Plats:  Equmeniakyrkan i Alingsås, Kungsgatan 46
Dagen är kostnadsfri.

För mer information och anmälan klicka här>>> Fortbildningsdag för stödgruppsledare 2019 inbjudan

Varmt välkommen!


Nätverket De Glömda barnen Västra Götaland arbetar kontinuerligt med att erbjuda intressanta och kompetenshöjande seminarier för specifika målgrupper. Längre ner på denna sida finns information om genomförda seminarier.

Just nu planerar vi vårens utbildningsinsatser, har du tips på intressanta föreläsare eller frågor vi bör lyfta hör gärna av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här>>>


Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för
mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår i hela världen under vecka 7 (12-16 februari 2018).
Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 2018 års kampanj lyfter fram vikten av samlade krafter inom skolans värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.

Den 15 februari genomfördes en seminariedag med förskolans personal som målgrupp.
Seminariedagen var en del av kampanjen där vi önskade lyfta på vilket sätt vi som vuxna kan samverka för att hjälpa och stötta barn i utsatta situationer.

100 personer deltog på seminariedagen där vi bjöd på följande program:

Micke Gunnarson – Barnatro
Inom lärande och utbildning har Micke jobbat på förskola, kulturskola och startat
en gymnasieutbildning. I skolans värld idag är han en av Sveriges mest
efterfrågade föreläsare – bland både lärare och elever. Han har skrivit böcker,
drivit många projekt, allt för att genomföra visionen för Barnatro; att sprida så
mycket kärlek vi kan, till så många som möjligt under vår korta tid här på jorden

Petter Iwarsson – BRIS
Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning,
familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris
stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris samt som skolkurator.
Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar,
Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.


 

webb bild för hemsidan

Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 7
(13-19 februari 2017).

Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 2017 års kampanj lyfter vikten av samlade krafter inom skolans värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.

Förskolan är en verksamhet där pedagogerna i hög utsträckning har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Därför är förskolans personal målgrupp för 2017 års uppmärksamhetsvecka. Förskolan spelar roll!

I samband med uppmärksamhetsveckan genomförde Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland  frukostsseminarier på temat Förskolan är livviktig för barn som anhöriga!

Under frukostseminarierna belyste vi hur förskolan kan upptäcka och stötta barn som växer upp i familj med missbruksproblematik samt hur frågan kan lyftas bland förskolepersonal för att på bästa sätt möta barnens behov. Frukostseminarierna anordnades på tre orter i Västra Götaland:Trollhättan, Skövde och Göteborg.


webb-maskros-3

Den 10 november genonfördes en fortbildningsdag för stödgruppsledare  inom Västra Götaland. Dagen bjöd på intressanta föreläsningar, program för dagen hittar du nedan.

PROGRAM
08.30  FIKA OCH REGISTRERING
09.00  VÄLKOMNA
09.30  BARNDOM OCH FÖRÄLDRARSKAP I MISSBRUKETS SKUGGA
ELISABET NÄSMAN, PROFESSOR I SOCIOLOGI UPPSALA UNIVERSITET
10.30   FRUKTPAUS
11.00   BARNDOM OCH FÖRÄLDRARSKAP I MISSBRUKETS SKUGGA, FORTSÄTTNING
12.00   LUNCH
13.00   SAMTAL MED BARN OCH UNGDOMAR OM VIKTIGA SAKER I LIVET
PETTER IWARSSON SOCIALPEDAGOG MED VIDAREUTBILDNING INOM HANDLEDNING,
               FAMILJEBEHANDLING, BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI, BRIS
14.00   FIKA
14.30   SAMTAL MED BARN OCH UNGDOMAR OM VIKTIGA SAKER I LIVET, FORTSÄTTNING
15.30   VISNING AV KORTA FILMER SOM KAN ANVÄNDAS FÖR MÅLGRUPPEN BARN OCH UNGA
16.00   AVSLUTNING
MODERATOR FÖR DAGEN EMMA EKBLOM, NBV VÄST


webbannons spela roll_1Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 6 (8-14 februari 2016). Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 2016 års kampanj lyfter vikten av samlade krafter inom skolans värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.

Elevhälsan tillsammans med all resurspersonal på skolan är viktiga resurser och därför vill vi sprida kunskap om barns situation samt bra metoder för samverkan och kraftsamling.

Elevhälsan+Resurspersonal= Spelar roll! Seminariedagen är en del av kampanjen och önskar lyfta på vilket sätt vi som vuxna kan samverka för att stötta barnen. Seminariedagen genomfördes den 9 februari.

Dagen bjöd på intressanta föreläsningar med konkreta tips på hur man kan uppmärksamma och stötta barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik,

För att ta del av programmet för dagen klicka här >>>Elevhälsa+Resurspersonal=Spela roll April i Anhörig-Sverige

april i anhörig sverigeLitteraturhistorien igenom super män grandiost. Missbrukaren står i fokus.
Kvinnorna gestaltas som medberoende alkoholistfruar oavsett klasstillhörighet. Men nu träder alkoholistbarn och andra anhöriga fram på den litterära arenan och vittnar om en totalt oglamourös tillvaro. Vi som levt med tillitsbrist, förnekelse, rädsla, gränslöshet, otrygghet, kaos, våld, saknad, sorg och skam.

Susanna Alakosi besökte Göteborg den 19 maj för att presentera sin nya bok April i Anhörig Sverige och lyfta frågan om familjer med missbruksproblematik. Dagen arrangerades av Länsstyrelsen Västra Götalands län och Nätverket De glömda barnen Göteborg.

Målgrupp
Målgrupp för seminariet var förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner i kommuner, hälso- och sjukvård, regionala myndigheter och idéburna organisationer i Västra Götaland. Även anhöriga var välkomna på seminariet.

 

 

 

 


 

 

Spela roll! Barnen i centrum
Du spelar roll webbannons

En lyckad seminarieförmiddag med barnen i fokus!

Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 7 (9-15 februari). Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Skolsköterskor och kuratorer har högt förtroende hos de unga när det gäller att få råd och stöd kring dessa frågor. Därför har vi valt Elevhälsan som målgrupp för 2015 års kampanjvecka. Den 11 februari 2015 genomförde nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland ett halvdagsseminarium på temat Barnen i centrum, Elevhälsan spelar roll!

Dagen bjöd på intressanta föreläsningar med konkreta tips på hur man kan uppmärksamma och stötta barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik, De 140 personer som deltog under dagen fick också ta del av Olivia Tryggs gripande och starka livsberättelse som resulterat i att hon idag arbetar för att andra barn i liknande situationer ska få hjälp och stöd via Trygga Barnen.

Nedan kan du se hur programmet för dagen såg ut.

Program:

08.30 Registrering och fika

09.15 Välkomna och Inledning
Representant från Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen

09.30 Att arbeta med barn och unga i utsatta situationer
Presentation från en lokal verksamhet i göteborg

10.20 Fruktstund

10.40 #Kämpaförvarendaunge
Per-Ivar Östmann, stödgruppsledare Pelikanen Stenungsund

11.20 Att växa upp i en familj med missbruksproblematik
Olivia Trygg, Trygga barnen

12.20 Sammanfattning och Avslutning

Moderator: Robert Kaskas

Anmälan är bindande men ej personlig. Vid förhinder går det bra att någon annan deltar i ditt ställe. För icke avbokad plats debiteras 300 kronor. För mer information kontakta: Disa Jagurdzija, 0733- 42 78 69 eller disa@lansnykterhetsforbundet.nu
Dagen är kostnadsfri men med begränsat antal plaser, vi vill ha din anmälan senast den 5 februari.