Integritetspolicy (GDPR)

De Glömda barnen Västra Götaland  samordnas av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.

Vi hänvisar därför till Länsnykterhetsförbundet Västra Götalands integritetspolicy avseende hantering av personuppgifter (GDPR) för denna webbplats.

Länsnykterhetsförbundet Västra Götalands integritetspolicy beskriver hur nätverket och samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med integritetspolicyn visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.