Vår verksamhet

Nätverket anordnar en rad olika seminariedagar, kurser och utbildningar för att uppmärksamma barn som växer upp i familjer med alkohol- och drogproblematik. Vi deltar också på konferenser med monter för att synliggöra vår målgrupp, samt utvecklar samverkans former för att nå ut brett.

Syftet med våra utbildningar, kurser och seminarier är att sprida kunskap om glömda barns situation, hur man kan upptäcka och stötta dem i deras vardag samt att påverka beslutsfattare att prioritera frågan.

Vid intresse av föreläsning av nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland skicka din fråga via vårat kontaktformulär.