Vår verksamhet

Nätverket anordnar en rad olika seminariedagar, kurser och utbildningar för att uppmärksamma barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik.

De Glömda Barnen Västra Götaland är tillsammans med Wendelsbergs folkhögskola och IOGT-NTO:s Juniorförbund (JUNIS) arrangörer av en stödgruppsledarutbildning som vänder sig till de som vill arbeta med barn och ungdomar till föräldrar, eller andra närstående, med ett riskbruk eller beroende av alkohol och andra droger.

Syftet med våra utbildningar, kurser och seminarier är att sprida kunskap om glömda barns situation, hur man kan upptäcka och stötta dem i deras vardag samt att påverka beslutsfattare att prioritera frågan.