Vi synliggör de glömda barnen!

De Glömda Barnen Västra Götaland är ett nätverk som samlar organisationer, myndigheter, studieförbund och kommuner som tillsammans arbetar för att synliggöra barn som växer upp i familjer med alkohol- och drogproblematik och/eller psykisk ohälsa.

”Varje helg är det samma sak. Hon säger att hon bara ska ta ett glas till maten. Men sen tar hon 1000 glas efter det och blir jättekonstig mot mig och säger saker som hon aldrig skulle säga annars. Jag vill ha tillbaks min gamla mamma. Vad ska jag göra?”

Bris rapport 2020:1 35

Kalendarium

I kalendariet finns information om aktuella evenemang som nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland anordnar, deltar på eller vill tipsa om. 

Du behövs som vuxen!

Utbildnings- och studiematerial utarbetat av Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och NBV Väst i samarbete med Petter Iwarsson.

Stödgruppsprojektet

Syftet med projektet är att genomföra en utvärdering av stödgruppers effekt på barn i åldern 6 – 12 år samt att identifiera vilka komponenter i stödgruppsverksamheterna som ger mest gynnsamma effekter.

Aktuellt!

Det är vi som är nätverket!

  • Västra Götalandsregionen
  • Blå Bandet Västra Sverige
  • Bona Via
  • BRIS
  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
  • Länsstyrelsen Västra Götaland
  • NBV Väst
  • Stödgrupps verksamhet Musslan Trollhättan
  • Trollhättans kommun