Stödgrupper i Västra Götaland

Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland samordnar ett nätverk för stödgruppsledare i Västra Götaland. Vi träffas fyragånger per år och stöttar dels även upp med att hålla kunskapshöjande aktiviteter* som baseras utifrån stödgruppsledarnas egna behov och önskemål.

* Alla stödgruppsledare i Västra Götaland är välkomna att delta gratis vid dessa tillfällen.

Ale

Fjärilen

Tel: 0303-70 37 53

Alingsås

Fjärilen

Tel: 0322-669 121
E-post: sara.jakobsson@svenskakyrkan.se

Borås

Klubb Simon (7-12 år)

E-post: barnsomanhoriga@boras.se

Göteborg

Bona Via

Tel: 031 – 13 77 02
E-post: info@bonavia.se

Bojen

Tel: 031-15 01 30
E-post: bojen@bojengoteborg.se

Gyllingen

Gyllingen ger stöd till barn och unga som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa eller sjukdom.

Tel: 031-80 89 92
E-post: gyllingen@gyllenkroken.se

Solrosen

Tel: 031-712 13 10
E-post: solrosen@raddningsmissionen.se

BRIS Stödgrupp

Tel: 073-074 31 58 , 031-750 11 41
E-post: sara.hammar@bris.se

Herrljunga

Fjärilen

Tel: 0725-01 69 76 , 0724-51 57 32
E-post: stdgruppfjarilen@gmail.com

Härryda

Kraftkällan (vilande)

Tel: 031- 724 62 00 (kommun)
E-post: kraftkallan@harryda.se

Kungälv

Trampolinen

Tel: 0303-23 93 77
E-post: stodgruppsverksamhet@kungalv.se

Lilla Edet

Musslan

Tel: 0722–18 46 88
E-post: musslan@lillaedet.se

Mariestad

Fjärilen

Kontakt: Ulrika Keidser Flygare
Tel: 0501-39 05 31
E-post: ulrika.keidser-flygare@svenskakyrkan.se

Mark

Fjärilen

Tel: 0702-98 28 13 , 0702-30 69 86 , 0702-24 77 70
E-post: tussilago@mark.se

Mölndal

Tel: 00723-97 17 71 ,0704-67 79 30

Orust

Klubb BUSA

Tel: 0304-33 40 00
Facebook: Klubb BUSA Orust
E-post: helena.bjorkman@orust.se

Svenljunga

Stödgrupp

Tel: 0325-183 63 , 0325-184 52
E-post: ida.henning@svenljunga.se

Skövde (Götene)

Kojan

Tel: 0500-49 84 39 , 0500-49 74 12
E-post: socialnamnden@skovde.se

Sotenäs

Linus och Lina

Tel: 0703-09 17 27
E-post: sotenas.linuslina@svenskakyrkan.se

Stenungssund

Pelikanen

Tel: 0703-01 22 36 , 0703-81 44 31 , 0761-01 71 37 , 0700-82 21 04
E-post: kontakt@pelikanen.se

Tranemo

MIO

Tel: 0766-43 07 16
E-post: mio@tranemo.se

Tjörn

Livbojen

Tel: 0304 -66 00 40
Facebook: Livbojen Tjörn
E-post: kontakt@livbojentjorn.se

Trollhättan

Uddevalla

Musslan

Tel: 0522-69 75 88
E-post: anhorigcentralen@uddevalla.se

Ulricehamn

Vårgårda

Fjärilen (samverkar med Herrljunga kommun)

Tel: 0702-02 08 79
E-post: stdgruppfjrilen@yahoo.se

Vänersborg

Kaktusen

Tel: 0521-72 10 07
E-post: harold.wilhelmsen@vanersborg.se