Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland

Det finns idag många barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik, mörkertalet är stort eftersom missbruk är något som oftast hålls hemligt.

Dessa barn har under många år kallats De glömda barnen. 

Behovet av stöd till dessa barn är mycket stort. De Glömda Barnen Västra Götaland är ett nätverk som samlar organisationer, myndigheter, studieförbund och kommuner som tillsammans arbetar för att synliggöra barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik.

Vision

Nätverket De glömda barnen vill synliggöra utsatta barn och tillsammans med övriga samhället skapa en trygg uppväxtmiljö för alla barn.

Mål

Nätverket De glömda barnen vill öka möjligheterna för alla barn att få tillgång till det stöd de behöver och har rätt till.

Metod

Utbilda olika yrkesgrupper att se barn med stödbehov.

Opinionsbilda så att alla barn har möjlighet att få det stödde behöver och har rätt till

Sprida information om nätverkets verksamhet och insatser i frågan

Från 2014  är  vår verksamheten finansierad via stöd från Avdelning Folkhälsa Västra Götalandsregionen och nätverkets medlemsorganisationers egna arbetsinsatser.

Det är vi som är nätverket!

  • Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen
  • Blå Bandet Västra Sverige
  • Bona Via
  • BRIS
  • Hela Människan Västra Götaland
  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
  • Länsstyrelsen Västra Götaland
  • NBV Väst
  • Stödgrupps verksamhet Musslan Trollhättan
  • Trollhättans kommun