Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland

Det finns idag många barn som växer upp i familjer med beroendeproblematik, mörkertalet är stort eftersom skadligt bruk och beroende är något som oftast hålls hemligt.

Dessa barn har under många år kallats De glömda barnen. 

Behovet av stöd till dessa barn är mycket stort. De Glömda Barnen Västra Götaland är ett nätverk som samlar organisationer, myndigheter, studieförbund och kommuner som tillsammans arbetar för att synliggöra barn som växer upp i familjer med alkohol- och drogproblematik.

Vision

Nätverket De glömda barnens vision är att alla barn skall växa upp utan påverkan av vuxnas konsumtion av alkohol och andra droger.

Mål

Nätverket De glömda barnen har som mål att synliggöra och ge kunskap kring barn och ungas utsatthets och negativa påverkan av vuxnas alkohol- och drogkonsumtion.

Tillsammans med övriga samhället skapa förutsättningar till att alla barn som växer upp i familjer alkohol- och drogproblematik får tillgång till det stöd de behöver och har rätt till.

Metod

Att inom nätverket dela kunskap och omvärldsbevaka i frågor som rör målgruppen

Kunskapshöjandeinsatser för yrkesverksamma /ideella/beslutsfattare att upptäcka och se barn inom målgruppen med stödbehov.

Sprida information om nätverkets verksamhet och insatser i frågan

Det är vi som är nätverket!

  • Västra Götalandsregionen
  • Blå Bandet Västra Sverige
  • Bona Via
  • BRIS
  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
  • Länsstyrelsen Västra Götaland
  • NBV Väst
  • Stödgrupps verksamhet Musslan Trollhättan
  • Trollhättans kommun