Rapport: Barndom utan baksmälla 2023

De som upplevt vuxnas fylla som barn, vill att vuxna förstår och agerar idag.

Detta är den femte rapporten under namnet Barndom utan baksmälla, resultatet av en undersökning som vi har genomfört på uppdrag av Systembolaget. I korthet visar den följande:

  • Som barn upplevde 3 av 10 att en närstående upprepat drack för mycket.De flesta blev negativt påverkade.
  • 6 av 10 säger att det verkligen hjälpte dem som barn att någon annan vuxen såg och agerade.
  • I vuxen ålder har var tredje själv lagt märke till en vuxen i barnfamilj som druckit för mycket. Då har flertalet valt att agera.
  • 8 av 10 tycker inte att vuxna ska dricka sig berusade i barns närvaro.
  • Lika många vill att fler får veta hur barn påverkas av vuxnas alkoholkonsumtion.

Syftet med Barndom utan baksmälla är att hjälpa de vuxn, som ser föräldrar dricka i barns närhet, att göra skillnad för barnet.

Vuxnas drickande ska aldrig bli barns problem. Du kan göra skillnad bara genom att finnas där.

Läs rapporten här: 2023.pdf (veriangroup.com)