Kontaktpersoner

Kontaktpersoner till organisationer i nätverket

LNF_logga_100 Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland (samordnare)
Disa Jagurdzija
0733-427869
disa@lansnykterhetsforbundet.nu
www.lansnykterhetsforbundet.nu
Länsstyrelsen_vg_logga_100 Länsstyrelsen Västra Götaland
Ulrika Ankargren,
073-6601797
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se
VGR_logga_100 Folkhälsokommitténs sekretariat Västra Götaland
Marlene Nilsson,
0702-29 90 50
marlene.nilsson@vgregion.se
www.vgregion.se
Bilda_logga_100 Bilda
Yvonne Johansson,
070-333 65 91
yvonne.johansson@bilda.nu
www.bilda.nu
Blå_Bandet_logga_100 Blå Bandet Västra Sverige
Annika R Bergman,
070-871 64 59
annika.bergman@blabandet.se
www.blabandet.se
BRIS_logga_100 BRIS, Region Väst
Elisabeth Valinder
elisabeth.valinder@bris.se
www.bris.se
Hela_människan_logga_100 Hela Människan
Greger Svensson
greger.svensson@helamanniskan.se
www.helamanniskan.se
IOGT-NTO_logga_100 IOGT-NTO-rörelsen
IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund,
IOGT-NTO:s Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
Anneli Simu-Gunnarsson, 033-10 32 72, 0768-42 82 42. anneli.simu-gunnarsson@iogt.se
www.iogt.se
NBV_logga_100 NBV Väst
Ann-Louise Friberg,
0733-838362
ann.louise.friberg@nbv.se
www.nbv.se
Trollhättan_logga_100 Trollhättans kommun
Tina Gillberg
0705-29 05 10
tina.gillberg@trollhattan.se
www.trollhattan.se

 

Comments are closed