Stödgruppsverksamhet för barn och unga

Denna rapport ger en överblick av den forskning som gjorts om stödgrupper för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom i Sverige. Hur ser stödgruppsverksamheten ut och vad vet vi om dess effekter?

Dels att ge exempel på erfarenheter från barngruppverksamhet i kommuner och frivilligorganisationer med fokus på det som identifierats som problem och framgångsfaktorer. Rapporten har skrivits på uppdrag av socialchefsgruppen FoU Nordvästs ägarkommuner och inkluderar därför en översiktlig genomgång av situationen i dessa kommuners barngruppsverksamhet.

Rapporten är skriven av Josefin Bernhardsson.