”Stöd hela vägen”- Junis rapport 2018

IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, släppte den andra maj sin femtonde rapport om vilket stöd kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk.

2 648 barn till missbrukare nåddes av stödinsatser, vilket kan jämföras med de cirka 400 000 barn som växer upp i en familj med riskabel alkoholkonsumtion.

Två tredjedelar av landets kommuner har svarat på enkäten. På frågan om vad som är viktigast för att utveckla stödet till barn och unga svarar de: samverkan mellan olika instanser inom den egna kommunen.