Junis rapport 2023: Plats för barnen

Vilket stöd ger kommuner de barn som växer upp i familjer med och missbruk och hur många av de drabbade barnen får stöd? Det har Junis undersökt varje år, i 20 år. 

Rapporten innehåller resultat för varje kommun samt analyser. Dessutom artiklar om riktigt bra verksamheter och metoder som förtjänar att spridas.