BarnSäkert -Slutrapport från forskningsstudien och blickar framåt

Citat ur rapporten: ”Separerade föräldrar kom till BVC med sin 4 åring, båda svarade på föräldraformuläret. Pappan hade utfall på kränkande behandling och våld, och jag ringde upp honom efter besöket. Han berättade att han utsatts tidigare för psykiskt våld av barnens mamma. Jag hjälpte honom att ordna en samtalskontakt, men han sade också att barnen berättat för honom att deras mamma utsätts för våld i sin nya relation. Det ledde till att jag gjorde en orosanmälan.” (BHV-sjuksköterska)

Utgivare Allmänna arvsfonden

Publicerat den
Kategoriserat som Rapporter