Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

CAN har genomfört en systematisk litteraturöversikt som kartlägger hur många barn som växer upp med föräldrar med alkoholproblem. Både svensk och internationell forskning screenades.

Rapporten visar att 15% av alla barn i Sverige har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med en förälder som  någon gång under uppväxten haft alkoholproblem.