Junis rapport 2022: Bredd når långt

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Junis undersökning visar att de stödinsatser som landets kommuner erbjuder når en procent av de barn som är i behov av dem. I årets rapport lyfts flera exempel på hur samverkan över organisationsgränserna kan leda till att fler utsatta barn kan nås av det stöd de har rätt till.