Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsunderlag

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsunderlag syftar till att ge underlag till diskussioner i de verksamheter som möter föräldrar med allvarliga svårigheter och barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst.

Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.