Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld undersöker vilka effekter förebyggande insatser har på barnens hälsa och om de kan stärka skyddande faktorer för barnen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.