Den första svenska FAS-konferensen

Välkommen till den första svenska konferensen om barn som utsatts för alkoholexponering under fostertiden (FAS/FASD), Fokus FAS den 9-10 februari 2023.

Konferensen är kostnadsfri och hålls utanför Göteborg. Den riktar sig särskilt till barnläkare och barnpsykologer, men i mån av plats kan även andra som är kliniskt verksamma inom pediatrik, neuropsykiatri, neuropsykologi och angränsande områden delta.   

På Fokus FAS möter du Sveriges främsta experter som bland annat föreläser om hur FAS/FASD hos barn kan kännas igen, utredas och diagnosticeras, samt om de livslånga konsekvenser skadorna kan innebära för den enskilda individen.  

Den skattade prevalensen av fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, är cirka 1 %. Under paraplybeteckningen FASD ingår även den medicinska diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Alkoholrelaterade fosterskador är livslånga och orsakar ofta dolda funktionsnedsättningar. Kunskapen inom området är begränsad. Forskning visar att barn med alkoholskador som identifierades tidigt fick bättre förutsättningar i vuxenlivet.   

Fokus FAS arrangeras av FAS-föreningen och hålls på Ågrenska utanför Göteborg den 9-10 februari 2023. Den första dagen sänds även digitalt.    

Publicerat den
Kategoriserat som Kalendarium