Juniskunskapsdagar- mötesplats, kunskap och inspiration om barns utsatthet

4 oktober 2023
Tid: 10:00 - 15:30
Plats: Göteborg

Dagen ger möjlighet till kunskapspåfyllning och inspiration av goda, konkreta exempel på verksamheter som skapar trygghet för ut-satta barn. Programmet pågår kl 10.00–15.30. Vi bjuder på fika och enkel lunch.