Att leva under påverkan av vuxnas alkohol och drogmissbruk

23 januari 2023
27 januari 2023

Stödgruppsverksamheten Bona Via erbjuder åter utbildningen ”Att leva under påverkan av vuxnas alkohol och drogmissbruk”. Utbildningen vänder sig i första hand till elevhälsans personal men även andra yrkesgrupper som möter barn och ungdomar i sin profession är välkomna att anmäla sig.

Till vårens utbildning med start vecka 4 finns det några platser kvar. För vidare information 

Se Bona Vias hemsida www.bonavia.se under flik Föreläsning och därunder utbildning.

Kontakt:

​​Södra Allégatan 13

413 01 Göteborg

Telnr. 031- 13 77 02

E-post: info@bonavia.se