Gängsnacket

Broschyren ger information om hur man kan prata med ungdomar om gäng och kriminalitet.

Gängsnacket har tagits fram tillsammans med Polismyndigheten. Den är till för föräldrar och andra viktiga vuxna. Den finns på svenska och har översatts till nio andra språk. Språken är: engelska, tigrinska, turkiska, spanska, somaliska, persiska (farsi), franska, centralkurdiska (sorani) och arabiska. Dessa hittar ni här: Gängsnacket | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Här nedan kan du visa och ladda ned broschyr och handledning som pdf i webbformat, för digital läsning. Vill du ha broschyren i tryckt format, är du välkommen att vända dig till länsstyrelsen där du bor eller verkar.