Förskolor spelar in nyskriven låt om att “Spela roll”

Förskolan Äventyret i Falköping samt förskolan Hagens Kapellväg i Västra Frölunda fick besök av studiomannen Stefan Lane med mikrofoner och inspelningsutrustning för att spela in när barnen sjöng. Förskolan är en av vinnarna i musiktävlingen som utlysts i kampanjen ”Spela roll”.

“Spela roll” är en nationell kampanj som syftar till att uppmärksamma barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket och i år riktade den sig till förskolepersonal.
Som en av arrangörerna bakom kampanjen har nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland tagit fram en specialskriven låt som ska kunna användas i barngrupper på förskolor. Nätverket utlyste under våren en tävling där förskolor i Västra Götaland kunde spela in låten i sin barngrupp och skicka in bidraget med möjlighet att vinna en professionell inspelning av låten.Vi hoppas att låten kan fortsätta vara ett verktyg för samtal för framtida barngrupper i förskolan.

Den 5 juni fick förskolan Äventyret i Falköping, en av vinnarna i tävlingen, besök av Stefan Lane från Studio Lane för att tillsammans med pedagoger och barn spela in låten. Under förmiddagen framförde barngruppen låten några gånger medan Stefan spelade in. Barnen fick också ta del av hur det går till att spela in en låt professionellt och titta på all utrustning som behövs.

Den 7 juni fick avdelning Kojan på Förskolan Hagens Kapellväg i Västra Frölunda, en av vinnarna i tävlingen, besök av Stefan Lane från Studio Lane för att tillsammans med pedagoger och barn spela in låten. Under förmiddagen framförde barngruppen, som bestod av ett 20-tal barn, låten några gånger medan Stefan spelade in. Barngruppen hade till detta tillfälle övat låten många gånger, ofta under ledning av Annika Ramér som jobbat på förskolan under flera år.

Ur låttexten:
När en är liten är ni vuxna ofta svåra att förstå
När ni mår dåligt säger ni ibland att allt är bra ändå
Men vi fattar att det är nåt, det är lätt att se
Och allt blir mycket bättre om ni säger som det e

Säg som det e
Då blir mitt liv så mycket enklare
Du kan spela roll
Och hjälpa mig få koll

Texten är skriven av Per Ivar Östmann som under många år arbetat med stödgruppsverksamhet för barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Texten är tonsatt av Sara Lundberg och Fredrik Wessberg.
Detta samarbete har möjliggjorts med stöd av Avdelning Folkhälsa Västra Götalandsregionen.
Hela processen har varit väldigt rolig och givande för både pedagoger och barn. Sången och framförandet har väckt en hel del tankar och funderingar. Pedagogerna har utifrån det värdegrundsarbete som görs i förskolan kunnat tala om låten och dess innebörd med barnen och således öppna upp för möjligheten att tala om svåra men viktiga frågor.

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara sig bra men barn som växer upp i familjer med missbruk som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna.
Förskolan är en verksamhet där pedagogerna i hög utsträckning har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Det gör att förskolans personal har stora möjligheter att upptäcka och se de här barnen. Därför har förskolans personal varit målgrupp för 2018 års kampanj. Förskolan spelar roll!
För att läsa mer om ”Spela roll”-kampanjen gå in på www.duspelarroll.se

Är du anhörig till någon med alkoholproblem?

Just nu pågår rekrytering till en internetbaserad studie som vänder sig till anhöriga. Syftet med Anhörigstödet är att nå ut till fler anhöriga med nya internetbaserade program som bl a innehåller information om vilka stödinsatser som finns att få och vad som kan hjälpa den anhörige, barnen i familjerna och den som har alkoholproblem.

För att läsa mer om studien och hur du kan anmäla ditt intresse, klicka här>>>