Barns Fullständiga Rättigheter

bild barns fullständiga rättigheter hemsida
För tolfte året i rad har  IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, tillfrågat alla Sveriges kommuner om vilket stöd de erbjuder barn som lever i familjer med missbruk.
I rapporten får vi ta del av aktuell forskning, en överblick över vilket stöd kommunerna erbjuder barn som växer upp i familjer med missbruk samt i vilken utsträckning stödet når barnen. Vi får även ta del av goda exempel på verksamheter som arbetar med dessa frågor.

För att ladda ner rapporten som PDF klicka här >>> Barns Fullständiga Rättigheter
Önskar du beställa rapporten i tryckt format besök Junis hemsida

Nätverket De glömda Barnen på Almedalsveckan

Den 1 juli håller Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland tillsammans med Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund en föreläsning om Barns Fullständiga Rättigheter. Vi sprider information om nätverket arbete inom Västra Götaland och lyfter vikten av samverkan för att upptäcka och stötta barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Junis kommer i samband med föreläsningen att redovisa sin tolfte rapport om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Tillsammans belyser vi vikten av att inte bara erbjuda stöd utan även skapa rätt förutsättningar för att de som arbetar med stödet ska kunna nå barnen.

Datum: 1 juli
Tid: 10.00-11.00
Medverkande:
Disa Jagurdzija, samordnare, De Glömda Barnen Västra Götaland
Robert Kaskas, samordnare, De Glömda Barnen Göteborg
Mona Örjes, förbundsordförande, Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund

Barn som anhöriga

Stockholms universitet och Karolinska institutet släppte i veckan den fjärde rapporten i projektet “Barn som anhöriga”. Forskarna har följt över en halv miljon barn upp i dryga 30 årsålder. Rapporten visar att 8 procent av dem har eller har haft en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk. Barn till missbrukare löper 7 gånger större risk än andra barn att själva utveckla ett missbruk i framtiden och därför måste stöd och insatser sättas in tidigare. Rapporten har fått mycket uppmärksamhet i media bland annat genom en debattartikel i DN (“Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar”)  skriven av forskarna bakom studien tillsammans med anhörigorganisationer och Socialstyrelsen.

Hela rapporten finns att ladda hem på Stockholms universitets hemsida >>>