Vara Vettig Vuxen Utbildning i Vara Hösten 2017

Vara Vettig Vuxen

Utbildning i vikten av att vara vettig vuxen för att barn som växer upp i familjer med missbruk

Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och nätverket Drogförebyggarna Skaraborg erbjuder en intressant utbildning. Utbildningen förmedlar vedertagna kunskaper om hur föräldrars bruk, missbruk, beroende av alkohol och andra droger påverkar deras barns och ungdomars uppväxt, hälsa, välbefinnande och livssituation. Dessutom ges möjlighet till reflektion och diskussion. Vara Vettig Vuxen ger kunskaper om hur du kan upptäcka och vara ett stöd för barn och unga i utsatta situationer.

Syfte
Utbildningen har utformats för att ge mångsidig kunskap och grundläggande kännedom om ”glömda barns” situation. Kursen visar hur Du kan fungera som ett stöd för dessa barn och ungdomar i deras vandring in i vuxenvärlden.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som genom sitt arbete eller ideella engagemang kommer i kontakt med barn och ungdomar.

Kursupplägg:
Träff 1, Torsdag 14 september:
Fokus på fakta om barn och unga som växer upp i familjer med missbruk samt vad det är att vara en vettig vuxen. Föreläsare är Ulrika Keidser Flygare, stödgruppsledare i Mariestad.

Träff 2, Onsdag 20 september:
Fokus på hur barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa påverkas psykiskt och fysiskt av detta samt hur vi tidigt kan upptäcka barn som behöver hjälp och stöd. Föreläsare är representant från Gyllingen samt Ulrika Keidser Flygare. Socialtjänsten medverkar och berättar om anmälningsplikt och vad som sker när en anmälan gjorts.

Träff 3, Måndag 2 oktober:
Filmvisning: ”Flickan, mamman och demonerna” av Suzanne Osten med efterföljande diskussion. Träffen ger information om vad det finns hjälp och stöd att få som orolig vuxen, men också vad det finns hjälp och stöd för barn och unga att få. Moderator för träffen är Ulrika Keidser Flygare och medverkar gör även socialtjänsten. För att delta på träff 3 krävs närvaro även på träff 1 och 2.

Praktisk information
Plats: Park Bio i Vara, Teatergatan 3, 534 31 Vara
Varje träff pågår 9.00-12.00 (inkl.förmiddagsfika), kaffe från 8.30

Kontakt och anmälan
Anmälan dig
här>> senast 1 september eller till Adam Hansson, samordnare
Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland
adam@lansnykterhetsforbundet.nu
| Mobil: 0733-42 78 69 |

Kursen är en samverkansutbildning mellan Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Drogförebyggarna Skaraborg samt Folkhälsoenheten Skaraborg

Tack vare medel från Avdelning Folkhälsa Västra Götalandsregionen har vi möjlighet att erbjuda kursen kostnadsfritt. Dock tas en avgift på 300 kr per träff ut vid oanmäld frånvaro.

Bookmark the permalink.

Comments are closed