Förskolan spelar roll! Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland bjuder in till seminariedag 15 februari 2018 kl. 09:00-16:00 Folkets Hus, Kongressalen Göteborg

Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för
mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår i hela världen under vecka 7 (12-16 februari 2018).
Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större
förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 2018 års kampanj lyfter fram vikten av samlade
krafter inom skolans värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.

Pedagoger och all personal på förskolan är viktiga resurser och därför vill vi sprida kunskap om barns situation
samt bra metoder för samverkan och kraftsamling. Seminariedagen är en del av kampanjen och önskar lyfta på vilket sätt vi som vuxna kan samverka för att hjälpa
och stötta barn i utsatta situationer.

Inbjudan Förskolan Spelar Roll 15 februari

Bookmark the permalink.

Comments are closed