Petters presentation från Förskolan Spelar Roll

På vårat seminarium Förskolan Spelar Roll föreläste Petter Iwarsson från BRIS. Hans presentation finner du här nedan, den finns tillgänglig under en månad.

”Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.”

Förskolan spelar roll Petter presentation 180215

Här hittar du fler publikationer från BRIS och möjlighet att köpa Petters böcker.