Barn som anhöriga

Stockholms universitet och Karolinska institutet släppte i veckan den fjärde rapporten i projektet ”Barn som anhöriga”. Forskarna har följt över en halv miljon barn upp i dryga 30 årsålder. Rapporten visar att 8 procent av dem har eller har haft en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk. Barn till missbrukare löper 7 gånger större risk än andra barn att själva utveckla ett missbruk i framtiden och därför måste stöd och insatser sättas in tidigare. Rapporten har fått mycket uppmärksamhet i media bland annat genom en debattartikel i DN (”Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar”)  skriven av forskarna bakom studien tillsammans med anhörigorganisationer och Socialstyrelsen.

Hela rapporten finns att ladda hem på Stockholms universitets hemsida >>>

Bookmark the permalink.

Comments are closed.