Vara Vettig Vuxen Utbildning i Vara Hösten 2017

Vara Vettig Vuxen

Utbildning i vikten av att vara vettig vuxen för att barn som växer upp i familjer med missbruk

Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och nätverket Drogförebyggarna Skaraborg erbjuder en intressant utbildning. Utbildningen förmedlar vedertagna kunskaper om hur föräldrars bruk, missbruk, beroende av alkohol och andra droger påverkar deras barns och ungdomars uppväxt, hälsa, välbefinnande och livssituation. Dessutom ges möjlighet till reflektion och diskussion. Vara Vettig Vuxen ger kunskaper om hur du kan upptäcka och vara ett stöd för barn och unga i utsatta situationer.

Syfte
Utbildningen har utformats för att ge mångsidig kunskap och grundläggande kännedom om ”glömda barns” situation. Kursen visar hur Du kan fungera som ett stöd för dessa barn och ungdomar i deras vandring in i vuxenvärlden.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som genom sitt arbete eller ideella engagemang kommer i kontakt med barn och ungdomar.

Kursupplägg:
Träff 1, Torsdag 14 september:
Fokus på fakta om barn och unga som växer upp i familjer med missbruk samt vad det är att vara en vettig vuxen. Föreläsare är Ulrika Keidser Flygare, stödgruppsledare i Mariestad.

Träff 2, Onsdag 20 september:
Fokus på hur barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa påverkas psykiskt och fysiskt av detta samt hur vi tidigt kan upptäcka barn som behöver hjälp och stöd. Föreläsare är representant från Gyllingen samt Ulrika Keidser Flygare. Socialtjänsten medverkar och berättar om anmälningsplikt och vad som sker när en anmälan gjorts.

Träff 3, Måndag 2 oktober:
Filmvisning: ”Flickan, mamman och demonerna” av Suzanne Osten med efterföljande diskussion. Träffen ger information om vad det finns hjälp och stöd att få som orolig vuxen, men också vad det finns hjälp och stöd för barn och unga att få. Moderator för träffen är Ulrika Keidser Flygare och medverkar gör även socialtjänsten. För att delta på träff 3 krävs närvaro även på träff 1 och 2.

Praktisk information
Plats: Park Bio i Vara, Teatergatan 3, 534 31 Vara
Varje träff pågår 9.00-12.00 (inkl.förmiddagsfika), kaffe från 8.30

Kontakt och anmälan
Anmälan dig
här>> senast 1 september eller till Adam Hansson, samordnare
Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland
adam@lansnykterhetsforbundet.nu
| Mobil: 0733-42 78 69 |

Kursen är en samverkansutbildning mellan Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Drogförebyggarna Skaraborg samt Folkhälsoenheten Skaraborg

Tack vare medel från Avdelning Folkhälsa Västra Götalandsregionen har vi möjlighet att erbjuda kursen kostnadsfritt. Dock tas en avgift på 300 kr per träff ut vid oanmäld frånvaro.

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga

intersektionellt-perspektivInterkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsun-derlag syftar till att ge underlag för diskussioner i de verksamheter som möter föräldrar med allvarliga svårigheter och barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst. Kunskapsstödet kan även vara intressant för personal i förskola och skola. Diskussionsunderlaget bygger på en publikation från Socialstyrelsen från 2010 om Interkulturellt socialt arbete och föreläsningar vid en konferens på temat anordnad av kompetensnätverket BarnsBeste i Norge 2012. 

Kunskapsstödet kan användas i fortbildning, vid interna diskussioner om rutiner och innehåll i stöd till barn som anhöriga, i grundutbildningar och av enskilda i berörda professioner.

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsun-derlag är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

För mer information samt för att ladda ner diskussionsunderlaget klicka här>>>

UPPTÄCK I TID

upptäck i tidDen 2 maj släpper IOGT-NTO:s Juniorförbund den 13 rapporten i rad om kommuners stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk. För att ta del av hela rapporten då den släpps klicka här>>>.

Alkoholens Andrahandsskador

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLETFör tredje året i rad ger IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet ut en forskningsrapport på temat alkohol.
Temat för 2015-2016 är alkoholens skador i andra hand, ett relativt oanvänt begrepp som syftar till de skador som kan drabba samhälle och individer kring den/de som dricker alkohol.

För att ta del av hela rapporten klicka här>>>

Tidigare utgivna rapporter:
Rapport 2014
Tema: Effekterna av lågdoskonsumtion

Rapport 2013
Tema: Unga och alkohol

Barns Fullständiga Rättigheter

bild barns fullständiga rättigheter hemsida
För tolfte året i rad har  IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, tillfrågat alla Sveriges kommuner om vilket stöd de erbjuder barn som lever i familjer med missbruk.
I rapporten får vi ta del av aktuell forskning, en överblick över vilket stöd kommunerna erbjuder barn som växer upp i familjer med missbruk samt i vilken utsträckning stödet når barnen. Vi får även ta del av goda exempel på verksamheter som arbetar med dessa frågor.

För att ladda ner rapporten som PDF klicka här >>> Barns Fullständiga Rättigheter
Önskar du beställa rapporten i tryckt format besök Junis hemsida

Nätverket De glömda Barnen på Almedalsveckan

Den 1 juli håller Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland tillsammans med Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund en föreläsning om Barns Fullständiga Rättigheter. Vi sprider information om nätverket arbete inom Västra Götaland och lyfter vikten av samverkan för att upptäcka och stötta barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Junis kommer i samband med föreläsningen att redovisa sin tolfte rapport om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Tillsammans belyser vi vikten av att inte bara erbjuda stöd utan även skapa rätt förutsättningar för att de som arbetar med stödet ska kunna nå barnen.

Datum: 1 juli
Tid: 10.00-11.00
Medverkande:
Disa Jagurdzija, samordnare, De Glömda Barnen Västra Götaland
Robert Kaskas, samordnare, De Glömda Barnen Göteborg
Mona Örjes, förbundsordförande, Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund

Barn som anhöriga

Stockholms universitet och Karolinska institutet släppte i veckan den fjärde rapporten i projektet ”Barn som anhöriga”. Forskarna har följt över en halv miljon barn upp i dryga 30 årsålder. Rapporten visar att 8 procent av dem har eller har haft en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk. Barn till missbrukare löper 7 gånger större risk än andra barn att själva utveckla ett missbruk i framtiden och därför måste stöd och insatser sättas in tidigare. Rapporten har fått mycket uppmärksamhet i media bland annat genom en debattartikel i DN (”Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar”)  skriven av forskarna bakom studien tillsammans med anhörigorganisationer och Socialstyrelsen.

Hela rapporten finns att ladda hem på Stockholms universitets hemsida >>>