Publikationer

Här kan du ladda ner intressanta rapporter.

 

När en förälder dricker för mycket

I skriften får du veta hur vardagen ser ut för de hundratusentals barn som växer upp med någon vuxen som dricker för mycket och vilka risker som finns med att leva nära missbruk. Du får veta vad som kan göras för att förbättra barnens situation.

Utgiven av Junis, IOGT-NTOs juniorförbund.

läs skriften här >>>

____________________________________________________________________________________________________

”Med barnets perspektiv” – Junis rapport 2017

Sedan 2004 gör Junis rapporter för att undersöka vilket stöd landets kommuner erbjuder de barn och unga som växer upp i familjer med missbruk.

Läs mer om rapporten och sök på din kommun här >>>

_____________________________________________________________________________________________________

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsunderlag

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsunderlag syftar till att ge underlag till diskussioner i de verksamheter som möter föräldrar med allvarliga svårigheter och barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

För mer information klicka här>>>


Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld undersöker vilka effekter förebyggande insatser har på barnens hälsa och om de kan stärka skyddande faktorer för barnen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

För att ta del av Kunskapsstödet klicka här>>>


Upptäck i tid

Det händer mycket kring frågan barn i missbruksmiljö just nu: filmer produceras, böcker ges ut, forskning publiceras, nätverk bildas. Det är härligt att kunskap och engagemang ökar, att fler ser att det trots en jobbig uppväxt går att må bra och bli framgångsrik – förutsatt att man far rätt stöd av kloka vuxna.

Samtidigt visar Junis rapport att endast en bråkdel av alla barn som lever med en vuxen som dricker för mycket får stöd. För trettonde året i rad ser vi att flera kommuner inte ens erbjuder några riktade insatser. Fortfarande. Detta är ett oerhört stort misslyckande som kräver krafttag. Vilka beslut behöver fattas i kommuner, landsting och riksdag? Vilka åtgärder behöver genomföras på lärarutbildningar, i klassrum, på arbetsplatser och i föreningar? Om barn som har det trassligt hemma ska kunna må bättre behövs insatser av alla aktörer.

Rapporten släpps den 2 maj och kommer att finnas för nedladdning här>>>


Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga

Barn i missbruksmiljöer (BIM) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts i samverkan mellan Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet under 2012–2015.

I projektet har barn, ungdomar och föräldrar intervjuats och socialtjänsten i länets kommuner involverats i ett utvecklingsarbete för att utveckla stödinsatser till barn och vuxna i familjer där en förälder har problem med missbruk. Resultat från projektet redovisas i denna  rapport>>>
Rapporten är skriven av Karin Alexandersson och Elisabet Näsman.


Stödgruppsverksamhet för barn och unga

Denna rapport ger en överblick av den forskning som gjorts om stödgrupper för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom i Sverige. Hur ser stödgruppsverksamheten ut och vad vet vi om dess effekter? Dels att ge exempel på erfarenheter från barngruppverksamhet i kommuner och frivilligorganisationer med fokus på det som identifierats som problem och framgångsfaktorer. Rapporten har skrivits på uppdrag av socialchefsgruppen FoU Nordvästs ägarkommuner och inkluderar därför en översiktlig genomgång av situationen i dessa kommuners barngruppsverksamhet. Ladda ner rapporten här>>>
Rapporten är skriven av Josefin Bernhardsson.


 

 

Comments are closed